RECONVERSIÓ ANTIGA FÀBRICA CAN FÀBREGAS DEL PAPER, PER A ESCOLA 2LÍNIES ANGELETA FERRER, MATARÓ

Primer premi del concurs de Infraestuctures.cat, juny 2014. L’objecte de l’encàrrec consiteix en la reutilització i adequació de la nau de l’antiga Fàbrica de Paper Can Fàbregas, a Mataró, com Escola Angeleta Ferrer. La nau i la xemeneia tenen un nivell de protecció A segons el PE del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

8888-89 bn.jpg

IMG_8926 bn

IMG_9023 bn

L’estructura és l’element principal de la nau. Es tracta d’una configuració poc habitual en les tipologies fabrils del moment, formada per quatre vanos i tres fileres de pilars de fosa que suporten una jàssera de fusta.

La solució adoptada manté la volumetria  original de la nau al mateix temps que recupera la fesomia amb les intervencions dels anys 60 del segle passat. Per facilitar l’accés a l’escola i completar el sistema d’espais lliures del barri, el planejament va reservar una petita plaça oberta al carrer Churruca confrontada al porxo que enllaça amb l’Avinguda Jaume Recoder, la qual facilitarà les entrades i sortides a l’escola. Per afavorir les entrades a l’escola dels nens i nenes d’infantil, es proposa un accés alternatiu des del carrer Lepant on la tanca límit s’endarrereix per eixamplar la vorera en aquest espai i facilitar el pas de vianants en les hores d’entrada i sortida a l’escola. L’edifici del gimnàs i vestidors a la part sud del solar, per tal d’evitar el conflicte d’ombres, vistes, trossejament del pati,… Amb aquesta configuració el pati i la pista de l’escola tenen una estructura diàfana i unitària.

plantabaixa-01

Planta baixa
p1-01

Planta primera

Es projecta l’accés a la nau mitjançant l’obertura de dues finestres de la façana sud-est situades aproximadament a la meitat de la nau. El vestíbul separa l’administració, el menjador i la cuina de la resta de l’escola. Les aules d’infantil es distribueixen agrupades de dues en dues i orientades a sud-est, permetent agrupar els serveis i disposar d’una connexió directe entre pati i serveis. El passadís recull en un dels seus costats la filera de pilars del mig de la nau. A l’altre, amb orientació nord-oest, hi han les estances servidores; la biblioteca, la sala de professors, el despatx extern i les tutories de primària. En contacte amb aquestes es preveu construir un porxo d’estructura de fusta perquè protegeixi del sol i aixoplugui de la pluja, les activitats exteriors. Una franja de plantes arbustives de l’ample de la base de la xemeneia, limitarà les aules exteriors infantils a la vegada que les separarà del pati de primària.
En la distribució del programa dins l’edifici ens ha guiat el criteri deixar espais i punts de vista en els quals es puguin reconèixer les mides originals de la nau. Això passa al vestíbul d’entrada on es podrà tenir una visió de dues crugies en tota la seva profunditat. I a la planta primera on el passadís central tindrà la llargada de tota la nau.
1097_Mataró_Central_entrada 1

Accés carrer Churruca. Visió plaça accés1097_Mataró

Accés carrer Lepant. Visió pati infantil1097_Mataró_Central_pistes esportives1

Visió pati primària

alçats-01

Secció accés. Plaça carrer Churruca.

secciogran-01

Secció transversal. Relació nau aules i gimnàs.

Autors de projecte: Francesc Bacardit i Segués, Ferran Pont i Montaner, Jaume Armengol i Clotet, Montserrat Garcia i Carceller i Carles Gelis i Centeno. BAMMP Arquitectes i Associats

Amidaments i pressupost: Josep Malgosa i Morera

Instal.lacions: Jss Associats Enginyeria i Arquitectura

Estructura: Bis structures

Seguretat i Salut: Xavier Delgado i Ferrer

Anuncis

BAMMP GUANYA EL CONCURS DE LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN FARGAS

BAMMP guanya el concurs de BIMSA per a la “Redacció del projecte de rehabilitació de la Masia de Can Fargas per ubicar-hi una Escola Municipal de Música, al barri de la Font d’en Fargues, Districte d’Horta-Guinardó.

117

La masia de Can Fargas és un edifici situat en una parcel·la irregular de forma aproximadament pentagonal amb tres frontis orientats a tres vials: el Passeig de Maragall (núm. 383-389), el carrer Peris Mencheta (núm. 1-3) i l’avinguda  Frederic Rahola (núm. 2-8). L’edifici està envoltat per una àrea enjardinada distribuïda en dues cotes. A la cota inferior es troba un jardí romàntic, amb elements arquitectònics i escultòrics que el decoren. A la cota superior hi ha un conjunt d’arbres fruiters i algun element arquitectònic. La parcel·la té una superfície aproximada de 4.877m2, dels quals aproximadament 684m2 estan ocupats per la planta baixa de l’edificació existent.

L’edifici que actualment conforma la propietat de Can Fargas és el resultat de diverses modificacions i addicions que s’han anat produint al llarg del temps, adaptant-se als diferents usos que ha acollit i que s’han mantingut fins al segle XX. Els volums construïts s’organitzen al voltant d’un cos central de planta rectangular, que sobresurt en altura de la resta i que, amb tota probabilitat, es tractava en origen d’una torre medieval de caràcter defensiu del segle XI. Actualment l’edifici no està en ús.

Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic i catàleg del districte d’Horta – Guinardó, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 21 de juliol de 2000, amb un nivell B de protecció.

La descripció de la fitxa és la següent: “Organitzada bàsicament al segle XVIII, la masia de Can Fargas està constituïda per un cos central de cronologia anterior, amb planta rectangular i coberta a quatre aigües al voltant del qual s’agrupen tot un seguit d’afegits de diferents moments entre els quals destaca la façana sud-oest amb una galeria d’arcs rebaixats. Les façanes són de maçoneria i arrebossades només en part. A la part posterior hi ha un petit jardí de gust romàntic, amb brollador i estàtua, separat del carrer amb un mur d’obra no gaire alt i un tancament de xiprers retallat.

En data 26 de juny de 2012, el Govern de la Generalitat de Catalunya, va promoure un acord per el qual delimita l’entorn de protecció de la torre altmedieval de la masia Can Fargas, a Barcelona. La torre altmedieval de la masia Can Fargas, a Barcelona, està declarada bé cultural d’interès nacional (BCIN).

patitopo


CEIP CAL SOLER, SANT VICENÇ DE CASTELLET

BAMMP està finalitzant les obres del CEIP CAL SOLER  a Sant Vicenç de Castellet. CEIP de 2.839m2 amb una superfície a urbanitzar de 6.093m2, promogut per GISA.

autors: Francesc Bacardit i Segués, Ferran Pont i Montaner i Carles Gelis Centeno (BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS)

col.laboradors: Sílvia Armenjach (BAMMP) / BIS arquitectes (estructura) / JSS (Enginyeria Intal.lacions)


FABRA I COATS REP LA VISITA DE L’ALCALDE DE BARCELONA

BAMMP ARQUITECTES conjuntament amb RUISÁNCHEZ ARQUITECTES, estan realitzant l’obra de rehabilitació de la fàbrica Fabra i Coats, nou Contenidor per a la Producció Cultural a Barcelona. L’antiga fàbrica de Fabra i Coats acollirà una escola de les arts, un viver d’empreses culturals i espais de creació i assaig. Actualment l’obra es troba en fase d’estructura.

Dilluns dia 14 de març, l’equip municipal encapcelat per Jordi Hereu, alcalde de Barcelona,  i Jordi Martí, delegat de cultura del ICUB visiten l’obra de Fabra i Coats.

Xavier Delgado


MELIS

Aquets dies s’està portant a terme l’enderroc d’una part de les naus de la Fàbrica de Sala Badrinas, per poder-hi construir un Centre d’Educació d’Infantil i Primària.

És el punt d’inici, d’un llarg projecte gestat a BAMMP, que transformarà aquest conjunt fabril del barri del Segle XX. El procés de demolició recorda al d’una dissecció, al llarg de l’enderroc el paisatge industrial que durant tants anys ha caracteritzat el sud de Terrassa ens mostra ara totes les seves interioritats. Un dels elements recurrents d’aquest paisatge són les encavallades de fusta de les naus industrials. La seva forma triangular i la seva estructura reticulada permetia salvar llums de fins a 15 metres. Les encavallades es construïen majoritàriament amb fusta de melis. És una fusta de bona qualitat, que prové del pi roig, normalment importada, capaç de suportar esforços importants a compressió i també a tracció. Les característiques d’aquesta fusta la converteix en un bé preuat que de ben segur trobarà una nova ubicació. Desprès del desmuntatge/enderroc els taulons de melis s’apilen a l’espera de ser transportats. Em crida l’atenció els  treballs realitzats a la fusta per resoldre les unions: els encaixos, les metxes i el galzes, conformen unes geometries del tot suggerents, n’adjunto unes imatges. Les complemento amb unes fotografies del paisatge que queda desprès de l’enderroc. Ferran Pont


CANVI DE PERCEPCIÓ DE L’ESPAI A FABRA I COATS, BARCELONA

 

 Rehabilitació del nou contenidor per a la creació de producció cultural a Fabra i Coats, Barcelona

 de bosc a clariana

canvi a duplex

relació en vertical

visió des dels fusts

fent amics al veïnat


URBANITZACIÓ FASE 5a DEL PARC VALLPARADÍS, TERRASSA

L’obra d’ Urbanització de la fase 5a del Parc de VallparadísCan Jofresa, rep la visita de l’alcalde de Terrassa, Pere Navarro. Les obres van començar el passat juny de 2010 i es troben en una fase molt avançada, es preveu la seva inauguració el proper 20 de març.

Per més informació sobre la notícia, visita la web de l’Ajuntament de Terrassa