Escola de Música Can Fargues

CANFARGAS-22

La Masia de Can Fargas es va construir al voltant d’una torre Medieval del segle XII. Aquest element patrimonial situat en el centre de la nova escola es converteix en el protagonista i alhora articulador dels espais que la rodegen i conformen l’escola de música.

CANFARGAS-02

CANFARGAS-05

CANFARGAS-07

La transformació funcional de la masia en escola, es fa respectant al màxim l’edifici existent, tan el seu interior com els espais exteriors.

L’estructura de partida era el resultat de nombroses intervencions produïdes al llarg del temps, conformant un desordre d’espais que giren al voltant de la Torre.  La rehabilitació pren com a mecanisme d’ordenació no tant la sostracció d’edificacions irrellevants com  la connectivitat d’aquest laberint d’espais interiors i exteriors on la directriu geomètrica de una espiral hi encaixa com una manera de continuïtat referenciada. A partir de la Torre, es van succeint llocs diferents, tot recorrent l’edifici de fora a dins i a l’inversa. El resultat es una escola on les aules no responen a una repetició tipològica sinó a una continuïtat programàtica creixent com les successions de Fibonacci que trobem a la natura.

Aquesta complexitat interior, també es trasllada a l’exterior, on porxos, terrasses, patis, escales i passeres estan interconnectats per possibilitar seqüències d’espais diversos, aptes per usos exteriors relacionats amb l’escola.

A l’escola s’accedeix des del antic pati interior de la Masia , que connectarà a través de una nova porxada amb el futur jardí d’aquesta. En planta baixa i donant a aquest pati, es situen l’accés i dependències administratives, la sala d’actes i l’escala general que adossada a l’antiga torre serveix a les plantes superiors destinades a l’aulari.

CANFARGAS-14

CANFARGAS-16

CANFARGAS-21

La disposició tan de la nova escala com de l’aulari deixa l’antiga torre lliure de cossos adossats amb el que aquesta recobre el seu estat original.

Les aules s’acomoden en els espais ja existents i només quan es indispensable s’insereixen noves volumetries, com a capses exemptes, dins els vells espais.

L’escola es troba situada dins els antics jardins de Can Fargues. Es connecta directament amb l’antic hort que s’ha convertit en pati per espera, jocs i concerts a l’aire lliure dels usuaris de l’escola. El jardí romàntic situat a nord de la Masia s’ha projectat com a jardí públic que mantindrà la morfologia i l’aire decadent que els anys li han donat.

008

CANFARGAS-01

0011

0012

plantacoberta-01

zoom_pb-01

zoom_p1-01

zoom_p2-01

3D-01

Autors del projecte:  BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP

Francesc Bacardit i Segués

Jaume Armengol i Clotet

Ferran Pont i Montaner

Carles Gelis Centeno

Montserrat Garcia Carceller

col·laborador estructures: BIS ARQUITECTES

col·laborador instal·lacions: JSS ENGINYERIA


Àrea d’aixopluc i trobada de la Zona Esportiva Municipal de Matadepera

 

En la Zona Esportiva Municipal de Matadepera (ZEMM) es preveu es vagin col·locant  àrees esportives,  com l’actual camp de futbol i el futur camp d’hoquei de gespa artificial;  paral·lelament,  s’ha redactat un projecte de implantació dels edificis que donen els diferents serveis a l’activitat esportiva; en aquest cas en concret, es tracta de l’espai d’accés i d’aixopluc i trobada a l’àrea del futbol,  a més d’un petit bar i una zona pel control d’accés  i la gestió administrativa.

POLIESPORTIU MATADEPERA 01

axonometrica

Les variables d’intervenció que s’han plantejat a nivell projectual son derivades de un procés programàtic en permanent canvi i d’un entorn amb una potencialitat molt fràgil:

– D’una banda es vol endreçar els fluxos entre esportistes, públic i gestors d’activitats, tant en las situacions transitòries actuals, generades pels barracons que funcionen com a vestidors, com  en les situacions definitives en un futur proper;  fent compatible els requeriments específics de cada col·lectiu amb la necessitat d’aplegar-se en espais de trobada i relació.

-D’altre banda, també es vol posar en evidencia el millor de l’entorn,  amb una implantació lleugera i reversible, amb un edifici sobre pilotis que no altera la topografia i permet generar varies tipologies d’espais d’aixopluc i d’umbracle a l’estiu. Es un edifici que esdevé a la vegada, un balcó panoràmic, un porxo, un umbracle, una terrassa, un lloc ideal per seguir les competicions tot gaudint del paisatge a l’aire lliure.

POLIESPORTIU MATADEPERA 02

POLIESPORTIU MATADEPERA 03

POLIESPORTIU MATADEPERA 08

POLIESPORTIU MATADEPERA 09

POLIESPORTIU MATADEPERA 04

POLIESPORTIU MATADEPERA 05

POLIESPORTIU MATADEPERA 06

POLIESPORTIU MATADEPERA 10

POLIESPORTIU MATADEPERA 07

POLIESPORTIU MATADEPERA 11

POLIESPORTIU MATADEPERA 12

 

alçat

PLANTA-01.jpg

 

Autors: Jaume Armengol / Montserrat Garcia (BAMMP)

Col.laboradors: Josep Malgosa / Xavier Delgado (DEO BAMMP) – Josep Florencia (Estructura) – JSS (Enginyeria) – Josep Hevia (Fotografia)

Promotor: Ajuntament de Matadepera

Superfície construida: 346.50m2 – PEC (sense iva): 190.028,47€ – Cost m2= 548€

 

 

 

 

 


PREMI CIUTAT DE BARCELONA PER FABRA I COATS, DE BAMMP ARQUITECTES

El proper dilluns 18, Francesc Barcardit i Manuel Ruisánchez recolliran el  Premi Ciutat de Barcelona, en la categoria d’Arquitectura i Urbanisme, per  l’obra de rehabilitació de la fàbrica Fabra i Coats, com a nou Contenidor per a la Producció Cultural al barri de sant Andreu a Barcelona.

029 Fabra i Coats

007 Fabra i Coats

009 Fabra i Coats

019 Fabra i Coats

013 Fabra i Coats

017 Fabra i Coats

021 Fabra i Coats

1073 Fabra i Coats

024 Fabra i Coats

025 Fabra i Coats

Autors: Francesc Bacardit (BAMMP) i Manuel Ruisánchez (Ruisanchez Arquitectes)

Arquitectes Col.laboradors : Mateu Baylina, Fabio Ferone , Pere Fuertes, Eulàlia Gómez, Xavi Ayala, Robert Casasús

Arquitectes Tècnics: Josep Malgosa, Xavier Delgado i Montserrat Riera (BAMMP)

Estructura: Miquel Àngel Sala, Anna Lisbona (BOMA)

Instal.lacions: Lluïsa Sánchez (JSS)

Acústica: Querol & Colomer

Promotor: Ajuntament de Barcelona,  ICUB

Fotos: Ferran Mateo

 


BAMMP FINALITZA LA REHABILITACIÓ DE FABRA I COATS A BARCELONA

BAMMP finalitza l’obra de rehabilitació de la fàbrica Fabra i Coats, com a nou Contenidor per a la Producció Cultural al barri de sant Andreu a Barcelona. L’antiga fàbrica de Fabra i Coats acollirà una escola de les arts, un viver d’empreses culturals i espais de creació i assaig.

Autors: Francesc Bacardit (BAMMP) i Manuel Ruisánchez (Ruisanchez Arquitectes)

Arquitectes Col.laboradors: Mateu Baylina (BAMMP) i Fabio Ferone (Ruisanchez Arquitectes)

Arquitectes Tècnics: Josep Malgosa, Xavier Delgado i Montserrat Riera (BAMMP)

Estructura: Miquel Àngel Sala, Anna Lisbona (BOMA)

Instal.lacions: Lluïsa Sánchez (JSS)

Acústica: Querol & Colomer

Promotor: Ajuntament de Barcelona,  ICUB

Video: FILMEASY


ESCOLA BRESSOL ORENETA, A LA BISBAL DEL PENEDÈS

Aquest curs s’ha posat en marxa l’escola bressol l’Oreneta. Bammp Arquitectes va guanyar el concurs convocat per l’Ajuntament de la Bisabal i n’ha estat l’autor del projecte. L’arquitecte de Riudoms, en  Marc Vidal Fontgivell ha portat a terme la direcció de les obres, executades per l’empresa Vicsan.

Per voluntat ferma de l’Ajuntament, l’edifici s’ha projectat per minimitzar al màxim el consum de combustibles fòssils. La climatització de l’interior s’aconsegueix a partir de la captació de l’energia del subsòl, ja que s’han realitzat 60 pous que tenen una profunditat de 30 metres –a aquesta fondària, la temperatura de l’aigua es manté constant, i està entre els 15 i els 17 graus–. Aquesta energia s’aprofita per escalfar les aules al hivern i  l’estiu per baixar-ne la temperatura interior.
Durant el procés de l’obra, es van incorporar un total de 30 panells fotovoltaics  que poden arriben a generar 6.600 watts. Aquests panells produeixen l’energia suficient per donar servei a l’enllumenat interior i exterior de l’escola. En principi el 65% de la energia
necessària es genera al mateix centre.

La posició de l’escola al límit del sòl urbà i en contacte amb els camps de conreu de l’entorn del municipi, ha condicionat la resolució de la façana i la coberta. En la forma i construcció de la façana s’ha buscat una bona relació entre la nova edificació i el paisatge de l’entorn. S’han utilitzat dos materials primigenis, el ferro i la pedra. Amb la pedra s’ha resolt una part dels paraments de façana seguint la forma i textura dels murs de pedra seca, ben característic del paisatge del Baix Penedès. A la coberta s’ha utilitzat la solució d’una coberta invertida acabada amb terra i vegetació autòctona, per millorar les condicions d’aïllament del centre.

autors de projecte: Ferran Pont, Carles Gelis i Montserrat Garcia (BAMMP ARQUITECTES)

fotografies: Teresa Llordés


LA 5a FASE DEL PARC DE VALLPARADÍS JA ESTÀ EN FUNCIONAMENT

“El cap de setmana passat, amb un temps primaveral que feia goig, vam anar a fer el recorregut de més de tres quilòmetres del Parc de Vallparadís de Terrassa-  tres avall i tres amunt-, per poder veure com havia quedat la darrera ampliació (fase V del Parc de Vallparadís) fins a Can Jofresa. El resultat és extraordinari – tot un encert de disseny urbanístic i de recreació paisatgística que farà bo de veure evolucionar els propers mesos i que defineix una nova tipologia d’espai que de ben segur també generarà nous usos al parc”

article de Salvador Cardús i Ros  al Diari de Terrassa, 9 abril de 2011

autors projecte:  Manuel Ruisánchez (RUISÁNCHEZ ARQUITECTES), Francesc Bacardit, Ferran Pont, Montserrat Garcia (BAMMP ARQUITECTES)

fotos: Teresa Llordés (FOTOAFOTO)

video: Jordi Bosch (BAMMP ARQUITECTES)


90 HABITATGES HPO A SANT FELIU DE LLOBREGAT

BAMMP acaba l’obra dels 90 habitatges d’HPO a Sant Feliu de Llobregat promoguts per IMPSOL.

El projecte s’estructura amb 3 nuclis de comunicació vertical exteriors, situats en l’espai interior, dels que a les plantes soterrani només n’arriba l’ascensor. Els accessos es realitzen des del c/General Manso per tres punts del bloc 1 (escales A, B i C). Aquestes escales serveixen a ambdós blocs a través de passeres exteriors. La resta de la planta baixa la conformen locals comercials i espai per a contenidors.

L’edifici consta de 90 habitatges. El programa establert compren un menjador amb cuina independent o sala-cuina; d’1 a 3 habitacions, un bany, un distribuïdor, i terrassa exterior. La disposició de les tipologies en planta es repeteix a totes les plantes d’habitatges excepte en PB i 1a del bloc 2, on es troben les tres vivendes adaptades a minusvàlids.

promotor: IMPSOL

arquitectes autors projecte: Francesc Bacardit, Jaume Armengol BAMMP ARQUITECTES

arquitectes col.laboradors projecte: Carles Gelis, Robert Casasús, Pilar Enjuanes

arquitectes tècnics:  Pep Malgosa, Montserrat Riera BAMMP ARQUITECTES

fotografies: Lourdes Jansana