ESCOLA BRESSOL ORENETA, A LA BISBAL DEL PENEDÈS

Aquest curs s’ha posat en marxa l’escola bressol l’Oreneta. Bammp Arquitectes va guanyar el concurs convocat per l’Ajuntament de la Bisabal i n’ha estat l’autor del projecte. L’arquitecte de Riudoms, en  Marc Vidal Fontgivell ha portat a terme la direcció de les obres, executades per l’empresa Vicsan.

Per voluntat ferma de l’Ajuntament, l’edifici s’ha projectat per minimitzar al màxim el consum de combustibles fòssils. La climatització de l’interior s’aconsegueix a partir de la captació de l’energia del subsòl, ja que s’han realitzat 60 pous que tenen una profunditat de 30 metres –a aquesta fondària, la temperatura de l’aigua es manté constant, i està entre els 15 i els 17 graus–. Aquesta energia s’aprofita per escalfar les aules al hivern i  l’estiu per baixar-ne la temperatura interior.
Durant el procés de l’obra, es van incorporar un total de 30 panells fotovoltaics  que poden arriben a generar 6.600 watts. Aquests panells produeixen l’energia suficient per donar servei a l’enllumenat interior i exterior de l’escola. En principi el 65% de la energia
necessària es genera al mateix centre.

La posició de l’escola al límit del sòl urbà i en contacte amb els camps de conreu de l’entorn del municipi, ha condicionat la resolució de la façana i la coberta. En la forma i construcció de la façana s’ha buscat una bona relació entre la nova edificació i el paisatge de l’entorn. S’han utilitzat dos materials primigenis, el ferro i la pedra. Amb la pedra s’ha resolt una part dels paraments de façana seguint la forma i textura dels murs de pedra seca, ben característic del paisatge del Baix Penedès. A la coberta s’ha utilitzat la solució d’una coberta invertida acabada amb terra i vegetació autòctona, per millorar les condicions d’aïllament del centre.

autors de projecte: Ferran Pont, Carles Gelis i Montserrat Garcia (BAMMP ARQUITECTES)

fotografies: Teresa Llordés

Anuncis